Organisatie

assurmada
De Stichting AssurMada organiseert elk jaar het AssurMada evenement. De voorbereidingen van dit evenement beginnen in de maand oktober. De website wordt in deze maand geheel vrij gemaakt van info van de voorgaande editie, technische issues worden nogmaals bekeken en eventueel verholpen en nieuwe wensen worden toegevoegd.

Begin januari start de inschrijving van deelnemers voor de aankomende editie. Vanaf dat tijdstip is de organisatie bezig met het zoeken naar sponsors, organiseren van de schippersbijeenkomst, het programma in Engeland en de deelnemers. In maart/april bezoeken enkele organisatie-leden Engeland om het programma voor te bereiden. Ook de havens worden bezocht en afspraken worden gemaakt t.a.v. het programma.

Nadat het programma bekend is worden de schippers uitgenodigd en nieuwsbrieven verstuurd. Eenmaal in Engeland blijven de organisatoren bezig met de voorbereiding van elk individueel programma onderdeel.

Wij zorgen dat u de gelegenheid wordt geboden om op ontspannen wijze van gedachten te kunnen wisselen met mensen werkzaam binnen de verzekeringswereld, waarbij nuttige contacten kunnen worden gelegd of aangehaald.

De Stichting AssurMada bestaat uit:

Charles Vierling   Voorzitter
Aad Remkes         Vice Voorzitter & Oprichter
Cerilla de Heer    Penningmeester & Sponsoring
Eric Weiffenbach   Secretaris

Wij zijn allen vrijwilligers met een liefde voor zeilen en de AssurMada.

Assurmada in AM 22 aug