Aansprakelijkheid

Het bestuur van de AssurMada gaat er vanuit dat u als schipper weet wat het varen op zee betekent. Dat u de ongemakken weet van het  fenomeen zeeziekte. Dat u weet wat wel en wat niet te doen in een Shippinglane. Hoe uw schip zeewaardig uitgerust is. Dat u het risico kent van mist en dat u het verschil tussen windkracht 5 kruisen of een backstag windje weet !

Deelname aan een AssurMada geldt uiteraard voor de volle eigen verantwoordelijkheid van de schipper en haar bemanning. De Stichting AssurMada aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade en/ of letsel dan ook!

  • Iedere schipper is dan ook zelf verantwoordelijk voor de uitrusting en zeewaardigheid van schip en bemanning.
  • Iedere schipper maakt zijn eigen afweging wel of niet daadwerkelijk uit te varen, óf terug te keren !

De spelregels die de Stichting AssurMada stelt, zijn dan ook tot een minimum beperkt. Wél doen wij u verderop enkele Tips en uiteraard kunt u met vragen altijd bij ons terecht