Spelregels

De spelregels die wij stellen zijn de volgende:

  • ieder schip moet uitgerust zijn met een goed werkende marifoon waarmee men op kanaal 16 op hoog vermogen kan zenden
  • iedere schipper draagt zorg voor de juiste radio verkeer procedures over de marifoon
  • iedere schipper heeft uiterlijk 3 weken voor de AssurMada haar callsign bekend gemaakt op de website
  • iedere schipper heeft uiterlijk 3 weken voor de AssurMada de hoeveelheid bemanningsleden bekend gemaakt op de website

Het niet nakomen van deze spelregels kan aanleiding voor het bestuur zijn u van deelname uit te sluiten, óók voor volgende AssurMada edities! Zoals al gezegd, zijn de spelregels dus tot een minimum beperkt en gaan wij uit van de eigen verantwoordelijkheid van de schipper voor zijn schip en haar bemanning.

De spelregels voor wat de marifoon (gebruik) betreft, hebben wij om reden dat wij zowel de Nederlandse als de Engelse Kustwacht (Yarmouth Coastguard) informeren over de deelnemende schepen aan de AssurMada. Per schip geven wij de bijzondere kenmerken op, de Callsigns, GSM nummers, gegevens van de opvarenden en één contactpersoon aan de wal.