Zeeziekte

Deze informatie willen we u niet onthouden. Helaas, sommigen van ons zullen er mogelijk last van krijgen, murbus nauticus, ofwel zeeziekte. Wat kun je er tegen doen?Om daar een antwoord op te kunnen geven zullen we eerst moeten uitleggen wat zeeziekte nu eigenlijk is. De meesten van ons weten wel dat het iets met de evenwichtsorganen te maken heeft, maar dat is slechts een klein deel van het verhaal.zeeziekteIs zeeziekte misselijkheid? Nee! Misselijkheid is geen zeeziekte, het is één van de mogelijke symptomen ervan. De andere symptomen die hier meestal aan vooraf gaan zijn geeuwen, een licht gevoel van duizeligheid of beter omschreven licht in het hoofd (vooral benedendeks), slaperigheid, koud zweten, een vaal bleke huidskleur en in een ernstiger geval een algeheel gevoel van malaise.

Uit wetenschappelijk onderzoek, dat vooral door de Koninklijke Luchtmacht werd verricht, is gebleken dat alle symptomen voortvloeien uit de storing die ontstaat als de zintuigen in de war worden gebracht door de bewegingen van, bijvoorbeeld een schip.
De mens is gewoon niet in staat om het bewegingspatroon thuis te brengen. Dat is te wijten aan het feit dat alle informatie omtrent onze ruimtelijke orientatie, afkomstig van diverse zintuigen verkeerd wordt geinterpreteerd.
Deze informatie komt langs verschillende kanalen binnen in onze grijze cellen (die overigens in werkelijkheid helemaal niet grijs zijn!). Wanneer die informatiestromen in onze hersenen dan worden samengevoegd tot één logisch geheel dan is duizeligheid en desoriëntatie het gevolg.
Er zijn diverse zintuigen die bij het vaststellen van de ruimtelijke oriëntatie (dus hoe ons lichaam zich verhoudt tot onze omgeving) een rol spelen. Allereerst het linker en rechter binnenoor, het labyrint genoemd, waarvan de diverse onderdelen voor informatie zorgen die onmisbaar zijn voor de controle over de motoriek, de oogbewegingen en het houdingsevenwicht.

Ook spelen onze ogen een belangrijke rol en tenslotte de talloze sensoren en receptoren in onze huid en in het onderhuids bindweefsel. Deze bio-sensoren meten de bewegingen en versnellingen van ons lichaam. Wil alles goed gaan dan moeten alle signalen onze hersenen bereiken op de wijze zoals wij dat in ons leven gewend zijn.

Zo kan het gebeuren dat aan boord van een schip de bewegingen zo verschillend zijn dat de ogen niet zien wat het labyrint ons wijs maakt. Dit verklaart waarom je in een afgesloten ruimte aan boord eerder zeeziek wordt dan buiten aan dek. Binnen zien je ogen dat je ten opzichte van die ruimte niet echt beweegt terwijl het schip zeker wel rolt en stampt. Het labyrint daarentegen laat je wel degelijk weten dat je beweegt. Het gevolg is bekend.

Zouden we maar één zintuig hebben dan zou er niets aan de hand zijn. Dat wil zeggen, uitsluitend voor wat betreft de murbus nauticus. Er zijn een aantal tips die de kans op het krijgen van zeeziekte verkleinen. Ga niet gespannen en gehaast aan boord en neem de tijd om op gang te komen. Een schipperspraatje, waarbij je wegwijs wordt gemaakt op het schip, is hiervoor een prima gelegenheid. Vermijd doordringende geuren zoals etenslucht, rook en boosdoener nummer 1, dieselgeur. Het fixeren op een vast punt, bijvoorbeeld de horizon, is veel beter dan op een bewegende omgeving. Ga in de kuip staan, snuif de frisse lucht op en kijk naar de horizon. Dat werkt.

Kleed je warm aan. Wanneer je het koud hebt is het moeilijk om het weer warm te krijgen en eenmaal verkleumd ben je ook gevoeliger voor zeeziekte. Gebruik lichte maaltijden die niet al te sterk van smaak zijn (geen sterke kruiden). Eet niet te veel en vooral niet te vet, maar wel vaak.
Probeer een positieve houding te handhaven. Zie er niet te veel tegen op. Angst bevordert nl. zeeziekte. Probeer een normaal ademhalingsritme te handhaven en blijf aktief. De roerganger heeft meestal het minst last! Neem preventief een tablet Primatour tegen het middaguur op de dag van vertrek en een half uur voor vertrek nog een. Let op, een middel tegen bewegingsziekte of reisziekte is een heus medicijn. Er kunnen bijwerkingen waargenomen worden, zoals een droge mond en een licht gevoel van loomheid.

Het innemen van een reisziektetablet kan geen kwaad en is zonder meer aan te bevelen. Voorkomen van zeeziekte is in beperkte mate mogelijk, genezen niet, althans, niet onmiddellijk.
Het is beslist geen schande wanneer je last krijgt van zeeziekte. Het bovenstaande relaas laat zien dat dit zonder meer een natuurlijke zaak is. Zeeziekte kan een ieder overkomen. Wanneer u één van de eerder omschreven symptomen waarneemt bij uzelf, schroom dan niet uw schipper hiervan in kennis te stellen. Afhankelijk van de ernst van de situatie kan hij het beste inschatten wat er aan te doen, te kooi of in de kuip.

Nogmaals, wel goed eten voor vertrek, maar niet te veel, niet te zwaar en niet te vet of te zwaar gekruid!