Wat kost deelname

Wij hebben getracht om de kosten van deelname aan de AssurMada tot het absolute minimum te beperken. De grootste kostenpost voor dit evenement is het havengeld. De laatste jaren komen deelnemers met steeds grotere schepen, hierdoor zijn wij genoodzaakt de kosten per deelnemer over de scheepslengte in rekening te brengen.

Het inschrijfgeld is daarom afhankelijk van de scheepslengte. Vanwege de hogere kosten voor deze jublileum editie van de AssurMada, de langere duur en verblijf in Londen, is het inschrijfgeld van deze AssurMada hoger dan andere jaren.

Het inschrijfgeld is voor 2017:
LOA < 11,80 m                    = 200 €
LOA > 11,80 m < 14,50 m = 300 €
LOA > 14,50 m                    = 400 €

Het inschrijfgeld wordt ingeval van annuleren niet gerestitueerd.

Bij aanmelding ontvangt u van ons automatisch een factuur. Het bedrag moet worden overgemaakt naar ons rekeningnummer 56.58.90.077 (ABN-AMRO) t.n.v. de Stichting AssurMada te Rotterdam o.v.v. factuurnummer.